Pancha kroshi YatraThe most elaborate and sacred Yatra procedure prescribed by the Puranas is the Pancha Krosha Yatra. On the day previous to undertaking the Pancha Krosha Yatra, one should take bath in Ganga, worship Sri Vishwanatha and Sri Dhundhi Vinayaka and perform a Sankalpa for the Yatra. The Yatra involves Tirtha Snana in the following Ghats and the worship of the following deities:

First Day


Manikarnika Ghat - Siddhi Vinayaka and Manikarnikeshwara

Lalita Ghat - Lalita Devi and Ganga Keshava

Mir Ghat - Jarasandheshwara

Manmandir Ghat - Somanatheshwara, Dalabhyeshwara

Dashashwamedha Ghat - Shulatankeshwara, Adi Varaheshwara, Dashashwamedheshwara

Sri Shitala Devi

Prayageshwara and Sri Bandi Devi

Pandey Ghat - Sarveshwara

Kedar Ghat - Kedareshwara

Hanuman Ghat - Hanumadishwara

Asi Sangama - Sangameshwara

Lolark Ghat and Bhadaini Ghat - Arka Vinayaka

Durga Kund - Durga Devi and Durga Vinayaka. One should offer Payasa Bhakshana to Brahmanas at the Durga temple.

Kandava village - Kardameshwara. One should offer Tilakshatas to Kardameshwara. One should also take bath in Kardama Tirtha and see one's face in Kardama Kupa. One should then worship Virupaksha and Nilakantheshwara.

Second Day


Amara Village - Naganatha

Chamunda Devi Moksheshwara and Karuneshwara

Delhana Village - Virabhadreshwara and Vikata Durga

Devura Village - Unmatta Bhairava

Nila Gananatha

Kalakuta Gananatha

Vimala Durga

Mahadeva

Nandikeshwara

Bhrngiriti

Ganapriya Gananatha

Gaura Village - Virupaksha

Yaksheshwara

Prayagapura - Vimaleshwara

Moksheshwara

Jnanadeshwara

Asavari Village - Amrteshwara

Bhimachandi Village - Bhimachanda Vinayaka

Ravi raktaksha Gandharva

Narakarnavataraka Shiva

Sri Bhima Chandi Devi

One should conclude the Yatra for the day by offering Naivedya to Bhima Chandika.

Third Day


Kachnar Village - Ekapada Ganapati

Harpur Village - Mahabhima Gananatha

Harsos Village - Bhairavanatha and

Bhairavi

Dindaspur village - Bhutanatheshwara

Somanatheshwara

Sindhorodhasa Tirtha

Jansa Village - Kalanatha and

Kapardishwara

Chaukhandi Village - Kameshwara

Ganeshwara

Virabhadra

Chaturmukha Ganapati

Bhatauli Village - Gananatheshwara

Dehali Vinayaka

Sixteen Ganeshas (Shodasha GanapatayaH)

Bhuyli village - Uddanda Vinayaka

Hirarampur - Rameshwara

Utkaleshwara and Rudrani Devi

Varuna Nadi Rameshwara - Offer Tarpanas here

Someshwara

Bharateshwara

Lakshmaneshwara

Shatrughneshwara

DyavAbhUmishwara

Nahusheshwara

One should conclude the day's Yatra by offering Shweta Tilakshata and bilva to Rameshwara.

Fourth Day


Varuna River - Innumerable Tirtha Lingas

Karoma Village - Devasandheshwara

Draupadi Kunda

Dharmeshwara

Bhimeshwara

Arjuneshwara

Nakuleshwara

Sahadeveshwara

Sadar Bazar - Pashapani Ganapati

Kahjuri Village - Prthvishwara and

Saranga Sarovara

Dinadayalupur - Yupa Sarovara

Kapiladhara Village - Kapiladhara Tirtha and

Vrshabhadhwajeshwara

Kapiladhara Tirtha is called Shivagaya and is considered more sacred than Gaya. ShrAddha, Tarpana and Brahmana Bhojana performed here grant Akshaya Shivalokavasa to one's ancestors.

Fifth Day


Katova Village - Jwala Nrsimha

Varuna Sangama - only Marjana here and not Snana

Adi Keshava

Sangameshwara

Kharva Vinayaka

Prahlad Ghat - Prahladeshwara

Trilochan Ghat - Trilochana Mahadeva

Pancha Ganga Ghat - Pancha Ganga Tirtha

Bindu Madhava

Gabhastishwara

Mangala Gowri

Sankata Ghat - Vasistheshwara and

Vamadeveshwara

Manikarnika Ghat - Maheshwara and Siddhi Vinayaka

Saptavarana Vinayaka

One should conclude the Pancha Krosha Yatra by taking a bath in Manikarnika, worshipping Sri Vishwanatha, Annapurna, Mahavishnu, Dandapani, Dhundhiraja and Kalabhairava.

One who thus completes Pancha Krosha Kashi Yatra is liberated even while living and attains Shiva Sayujya. By thus doing a Pradakshina of Kashi, one gets the merit of going round all the Tirtha Kshetras on earth.